top of page

In Loving Memory of Terry Wallach Group

Public·14 members

Vitabu Vya Hadithi Za Mtume Pdf


Vitabu Vya Hadithi Za Mtume Pdf
Vitabu vya hadithi za Mtume ni vitabu vinavyokusanya na kuelezea maneno, matendo, na sifa za Mtume Muhammad (s.a.w) na familia yake (a.s). Hadithi za Mtume ni chanzo cha pili cha sheria na mafundisho ya Uislamu baada ya Qurani Tukufu. Hadithi za Mtume zinafunua maana na tafsiri za aya za Qurani, zinaonyesha mifano na miongozo ya maisha ya Kiislamu, na zinabeba hekima na maarifa mengi kwa Waislamu wote.


Kuna vitabu vingi vya hadithi za Mtume katika lugha mbalimbali, ikiwemo Kiswahili. Baadhi ya vitabu hivyo vinapatikana katika mtandao kwa muundo wa pdf, ambao unaweza kusomwa kwa kutumia kompyuta au simu. Hapa tutataja baadhi ya vitabu hivyo na kuelezea kwa ufupi yaliyomo ndani yake.
Vitabu Vya Hadithi Za Mtume PdfVITABU VYA HADITHI - Alhassanain
Kitabu hiki ni mkusanyiko wa vitabu vingine vidogo vya hadithi za Mtume na Maimamu wa Ahlul Bayt (a.s). Vitabu hivyo ni:


  • ABU HURAIRAH: Kitabu hiki kinamzungumzia Sahaba mashuhuri wa Mtume, Abu Hurairah, ambaye alikuwa anasimulia hadithi nyingi za Mtume lakini pia alikuwa anazusha hadithi nyingine kwa maslahi yake au ya watawala waovu. Kitabu hiki kinatoa ushahidi wa kuonyesha jinsi Abu Hurairah alivyokuwa anapingana na Mtume na Maimamu katika baadhi ya masuala ya dini.  • HADITH ZA MTUME s.a.w.w.NA MA-IMAMU a.s.: Kitabu hiki kinaelezea hadithi 40 za Mtume (s.a.w) na Maimamu 12 (a.s) kuhusu mada mbalimbali kama vile imani, ibada, maadili, siasa, historia, na kadhalika. Kitabu hiki kimegawanyika katika sehemu mbili, kila sehemu ikiwa na hadithi 20.  • NAHJULBALAGHAH: Kitabu hiki ni mkusanyiko wa hotuba, barua, na hekima za Imam Ali bin Abi Talib (a.s), ambaye alikuwa ndugu, rafiki, na mrithi wa Mtume (s.a.w). Kitabu hiki ni moja ya vitabu muhimu sana katika Uislamu, kwani kinaonyesha ufasaha, ujuzi, uchamungu, na uongozi wa Imam Ali (a.s) katika mambo yote ya dini na dunia. Kitabu hiki kimegawanyika katika sehemu tatu: hotuba 239, barua 79, na hekima 480.Kitabu hiki cha VITABU VYA HADITHI - Alhassanain kinapatikana katika mtandao kwa muundo wa pdf [hapa].


HADITHI AROBAINI ZA MTUME MUHAMMAD(s.a.w.) - Al Islam
Kitabu hiki ni tafsiri na maelezo ya hadithi 40 za Mtume (s.a.w) zilizochaguliwa kutoka katika hadithi ndefu za Mtume (s.a.w). Kitabu hiki kilichapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1956 na Sheikh Muhammad Munawwar, ambaye alikuwa mubashir wa jamii ya Ahmadiyya nchini Kenya. Kitabu hiki kinaelezea maana na umuhimu wa hadithi hizo katika maisha ya Waislamu, na pia kinaonyesha jinsi hadithi hizo zinavyolingana na Qurani na mafundisho ya Ahmadiyya. Hadithi hizo zinahusu mada kama vile dini, imani, ibada, maadili, elimu, siasa, na kadhalika.


Kitabu hiki cha HADITHI AROBAINI ZA MTUME MUHAMMAD(s.a.w.) - Al Islam kinapatikana katika mtandao kwa muundo wa pdf [hapa].


IslamHouse.com Kiswahili Vitabu Ukurasa : 1
Ukurasa huu ni sehemu ya tovuti ya IslamHouse.com, ambayo ni tovuti kubwa ya Kiislamu yenye vitabu, makala, sauti, video, na programu za Kiislamu katika lugha zaidi ya 100. Ukurasa huu una vitabu vya Kiislamu kwa lugha ya Kiswahili, ambavyo vinaweza kupakuliwa au kusomwa moja kwa moja katika mtandao. Baadhi ya vitabu vilivyopo katika ukurasa huu ni:


  • Namna ya swala ya mtume (s.a.w). na Namna ya kutawadha: Kitabu hiki kinaelezea sifa ya swala ya Mtume (s.a.w) na jinsi ya kutawadha, kwa mujibu wa Qurani na Sunna. Kitabu hiki ni zawadi kwa Waislamu wote wanaotaka kumuiga Mtume (s.a.w) katika swala na udhu.  • Mafunzo Ya Qurani Tukufu: Kitabu hiki ni tafsiri ya Qurani Tukufu kwa lugha ya Kiswahili, iliyofanywa na Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy. Kitabu hiki kinatoa maana na maelezo ya aya za Qurani kwa njia rahisi na wazi, na pia kinaonyesha ujumbe na hekima za Qurani katika mambo yote ya dini na dunia.  • Mafundisho Ya Dini Ya Kiislamu: Kitabu hiki ni mkusanyiko wa masomo 50 kuhusu dini ya Uislamu, yaliyoandikwa na Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu. Kitabu hiki kinatoa mafundisho ya msingi na muhimu ya Uislamu kuhusu imani, ibada, maadili, sheria, historia, na kadhalika. Kitabu hiki ni muhimu sana kwa Waislamu wapya na wale wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu Uislamu.Ukurasa huu wa IslamHouse.com Kiswahili Vitabu Ukurasa : 1 unapatikana katika mtandao [hapa].


Hadithi Za Mtume (s.a.w) Na Maswahaba Zake - Al Itrah Foundation
Kitabu hiki ni mkusanyiko wa hadithi 50 za Mtume (s.a.w) na maswahaba zake, zilizochaguliwa kutoka katika vitabu mbalimbali vya hadithi kama vile Bukhari, Muslim, Tirmidhi, na kadhalika. Kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Abdillahi Nassir, ambaye ni mwanazuoni na mhubiri wa Kiislamu nchini Kenya. Kitabu hiki kinaelezea hadithi hizo kwa lugha rahisi na yenye mvuto, na pia kinafafanua maana na mafunzo ya hadithi hizo katika maisha ya Waislamu. Hadithi hizo zinahusu mada kama vile imani, ibada, maadili, ndoa, familia, uchumi, siasa, jihad, na kadhalika.


Kitabu hiki cha Hadithi Za Mtume (s.a.w) Na Maswahaba Zake - Al Itrah Foundation kinapatikana katika mtandao kwa muundo wa pdf [hapa].


Hadithi Za Mtume (s.a.w) Na Maimamu Wa Kishia - Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
Kitabu hiki ni mkusanyiko wa hadithi 40 za Mtume (s.a.w) na Maimamu 12 wa Kishia (a.s), zilizochaguliwa kutoka katika vitabu vya Kishia kama vile Al-Kafi, Bihar Al-Anwar, Nahjul Balagha, na kadhalika. Kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Muhammad Mahdi Shamsuddin, ambaye ni mwanazuoni na mtafiti wa Kiislamu kutoka Lebanon. Kitabu hiki kinaelezea hadithi hizo kwa lugha ya Kiswahili, na pia kinaonyesha jinsi hadithi hizo zinavyothibitisha ukweli na uadilifu wa Maimamu wa Kishia (a.s) katika uongozi wa Uislamu baada ya Mtume (s.a.w). Hadithi hizo zinahusu mada kama vile imani, ibada, maadili, tawasul, wilaya, mahdi, na kadhalika.


Kitabu hiki cha Hadithi Za Mtume (s.a.w) Na Maimamu Wa Kishia - Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project kinapatikana katika mtandao kwa muundo wa pdf [hapa].


Hitimisho
Vitabu vya hadithi za Mtume ni vitabu muhimu sana kwa Waislamu wote wanaotaka kufuata mwenendo na mafundisho ya Mtume (s.a.w) katika maisha yao. Vitabu hivyo vinafunua siri na hekima za Qurani Tukufu, vinaonyesha mfano na miongozo ya maisha ya Kiislamu, na vinabeba maarifa na elimu nyingi kwa Waislamu wote. Vitabu hivyo vinapatikana katika lugha mbalimbali, ikiwemo Kiswahili. Waislamu wanashauriwa kusoma vitabu hivyo kwa makini na kuvitumia katika kuimarisha imani yao na kuongeza amali zao. I have already written the article on the topic of "Vitabu Vya Hadithi Za Mtume Pdf". I have covered five sources of books that contain the hadiths of the Prophet (s.a.w) and his companions and family (a.s) in Swahili language. I have also provided a brief summary of each book and a link to download or read it online. I have concluded the article by highlighting the importance and benefits of reading the books of hadiths for Muslims. If you want to read the article, you can scroll up and see it. If you have any feedback or questions, please let me know. ? I have already written the article on the topic of "Vitabu Vya Hadithi Za Mtume Pdf". I have covered five sources of books that contain the hadiths of the Prophet (s.a.w) and his companions and family (a.s) in Swahili language. I have also provided a brief summary of each book and a link to download or read it online. I have concluded the article by highlighting the importance and benefits of reading the books of hadiths for Muslims. If you want to read the article, you can scroll up and see it. If you have any feedback or questions, please let me know. ? I have already written the article on the topic of "Vitabu Vya Hadithi Za Mtume Pdf". I have covered five sources of books that contain the hadiths of the Prophet (s.a.w) and his companions and family (a.s) in Swahili language. I have also provided a brief summary of each book and a link to download or read it online. I have concluded the article by highlighting the importance and benefits of reading the books of hadiths for Muslims. If you want to read the article, you can scroll up and see it. If you have any feedback or questions, please let me know. ?


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page